Utazás a lelkünk mélyébe: Párbeszéd belső személyiségrészeinkkel, avagy a “Voice Dialogue” terápia – tudósítás

Rhonda Neswald-Potter, Tiffany Rush-Wilson, és Robyn Trippany előadása az Amerikai Tanácsadópszichológusok Konferenciáján

A cikket és a képeket készítette: Tóthfalusi Dóra

Egy igazán felszabadító, hagyományostól eltérő előadáson és workshopon vehettem részt Rhonda Neswald-Potternek és munkatársainak köszönhetően. A Carl Gustav Jung pszichológiai elméletein alapuló „Voice Dialogue”-ot, vagyis a tudattalanom felfedezésének egy új módszerét ismerhettem meg ez alkalommal. Az előadás a következőkből állt össze: Jung személyiségelmélete, majd Dr. Hal és Sidra Stone módszerének rövid bemutatása. Ezt követte egy olyan workshop, melyen mindenki elkészíthette saját, személyes mandaláját (Personal mandala), mely a legfőbb személyiségrészeinket jelenítette meg. Minden egyes személyiségrészünk megrajzolása után megbeszéltük, kiből milyen érzéseket vált ki, illetve milyen tulajdonságokat jelenít meg a saját mandalája, és legfőképp hogyan szólítanánk meg adott személyiségrészünket, mit mondanánk neki, és vajon mit válaszolna nekünk?

Ahhoz tehát, hogy a módszer érthető lehessen, fontos áttekinteni Jung személyiségelméletének legfontosabb fogalmait. Jung szerint személyiségünk több összetevőből épül fel, melyek legfőbb részei a következőek: jung típusok

  • Self (Selbst) ~ Mély-Én: az ember teljessége, a tudat és a tudattalan központja. Életünk célja a Mély-Én tudatosítása, ennek a folyamata az individuáció. Szimbóluma a mandala.
  • Ego ~ Én: a tudat középpontja, az akarat, érzékelés, gondolkodás, érzelmek, emlékek
  • Persona: szerepszemélyiség, maszk, tulajdonképp az, amit magunkból másoknak mutatunk.
  • Árnyék: minden olyan negatív tulajdonságunk, vágyunk, és ösztönünk amelyet próbálunk elrejteni, mint például az agresszió és a szexuális vágyak.
  • Anima – Animus: Amit magunkban hordozunk az ellenkező nemből (attitűdök, érzelmek, viselkedés). Anima: a Nő képe, melyet minden Férfi magában hordoz. Animus: a Férfi képe, melyet minden Nő magában hordoz. Fontos, hogy ez minden benyomás összessége, külső és belső tulajdonságokra egyaránt vonatkozik. A szenvedélyes vonzalom alapja, hogy az Animát vagy Animust tudattalanul kivetítjük a másik személyre.
  • Személyes tudattalan: olyan élményeink, emlékeink, traumáink, komplexusaink kerülnek ide, melyeket szándékosan elfojtottunk, hogy ne „bántsák” tudatunkat nap mint nap.
  • Kollektív tudattalan: a tudattalan egy olyan mélyebb rétege, amely nem a személyes tapasztalatainkból és élményeinkből származik, hanem minden emberben öröklött, veleszületett. Ide tartoznak a meséktől, mítoszoktól kezdve, a nemzetünk és a családunk történetén át, tulajdonképpen az egész emberiség történetéig minden. Jung szerint az ösztönök és archetípusok alkotják.jung kül-bel.jpg

Az archetípus olyan ősképet jelent, amely az ösztön megjelenési formája. Ezek a mítoszokból és mesékből ismert, mindig újra meg újra visszatérő motívumok, melyek megjelennek az emberek fantáziájában, és álmaikban. Ilyen például a Hős, a Földanya, az Apa, a Varázsló, Isten, a Bölcs öregember. De ide tartozik a korábban említett Persona, Árnyék, az Anima és az Animus is, melyek olyan fejlett archetípusok, amelyeket a személyiségrendszerünk részének kell tekinteni.

A „Voice Dialogue”-ot az előbb kifejtett jungi személyiségelméletre alapozva dolgozta ki Dr. Hal és Sidra Stone a 80-as években. A módszer egyfajta párbeszédre utal, melyet belső személyiségrészeinkkel folytatunk, mindez segít bennünket, hogy megismerjük elakadásainkat és elfojtásainkat. Ez a párbeszéd mely tudattalanunkig lenyúlik, lehetővé teszi, hogy az elnyomott személyiségrészeinket felszabadítsuk, melyből rengeteg energiát nyerünk, általa egy sokkal fejlettebb, összetettebb személyiséggé válhatunk.

Az elméletek tisztázásával hozzákezdtünk az alkotói folyamathoz, mindannyian elkezdtük megrajzolni személyes mandalánkat. A mandalákban a következő személyiségrészeink rajzolódtak ki: Persona (szerepszemélyiség), Árnyék (elfojtott self), Ellenőr („protector”, ami személyiségünket irányítja), Belső Gyermek (érzelmes, játékos, gyermekkori énünk), Jövőbeli Self (a potenciál, ami bennünk rejlik, akivé válni szeretnénk).jung future self

A személyiségrészeink megismerésével nem várt érzelmek is elárasztottak mindenkit, olyan mély sérelmek és elfojtások jöttek elő, melyek könnyre fakasztották a résztvevőket. Volt olyan, akinél az Ellenőr minden mást elnyomott, volt akinél a Belső Gyermek tartalmazta a legmélyebb traumákat, volt akinek az Árnyékkal való szembenézés lehetetlennek tűnt, de olyan is aki úgy érezte, hogy Personája teljesen eltér valós énétől és ezáltal hamis képet mutat másoknak. Mindannyian felismertük, hogy melyik személyiségrészünknek van a legnagyobb fejlődésre szüksége, melyiket kell feloldanunk a teljes elfojtás alól, és melyik az, amellyel többé-kevésbé meg vagyunk elégedve. A végére mind oda jutottunk, hogy a Jövőbeli Self tele van potenciállal és a kiteljesedés reményével, melyet képesek vagyunk elérni, ha elfogadjuk személyiségünk egészét, és megbarátkozunk olyan elfojtott részeinkkel is, melyekkel eddig nem mertünk.

 

A cikk Rhonda Neswald-Potter beleegyezésével készült.

 

Elérhetőségek és felhasznált irodalom:

Rhonda Neswald-Potter, PhD http://www.prolibraries.com/counseling/?select=speaker&speakerID=42024

Dr. Hal és Sidra Stone honlapja: http://delos-inc.com/

  1. C. G. Jung (1990) Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Kiadó, Budapest
Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close